Skip to main content

Onze aanpak van projecten in energievoorziening, netbeheer en infra-installaties

Bij elk project in energievoorziening, netbeheer en infra-installaties werken we bij Maasstad Ingenieurs op basis van het VO-model, een combinatie van het V-model voor systems engineering en het O-model voor de assetmanagementprincipes. Of we nu alleen aanhaken in de ontwerpfase, betrokken zijn in de testfase of een compleet onderhouds-, vernieuwings- of automatiseringstraject begeleiden, met het model werken we vanaf de voorbereiding op hoogover-niveau toe naar gedetailleerde uitwerking. Hoe het model werkt? Dat leggen we hieronder uit.

Van initiatie tot ontwerp

Initiatie

Wat wil de opdrachtgever met het project bereiken en waarom? Dat onderzoeken we bij het opstellen van de startnotitie of het plan van aanpak. Ook brengen we alle stakeholders en hun belangen in beeld en we zorgen dat we beschikken over alle documentatie, zoals tekeningen van de oude en huidige situatie. Aan de hand hiervan maken we een grove raming van de kosten van het project.

01

Specificatie

We delen het project op in kleine werkpakketten, analyseren de doelstellingen en diepen tot in detail uit welke eisen stakeholders hebben en waarom. In overeenstemming met de opdrachtgever stellen we de specifieke klanteisen op en bedenken we hoe we kunnen aantonen dat het opgeleverde aan de afgesproken eisen voldoet (validatiestrategie).

02

Ontwerp

Met de klanteisen en verdere analyses stellen we de systeemeisen en het systeemontwerp op. Gaat het om bijvoorbeeld een energienetwerk, dan maken we netwerkanalyses en berekenen we onder meer kortsluitingen, beveiligingen en spanningsvariaties op laagspanningsniveau. Vervolgens maken we het ontwerp inclusief een aantal varianten, bijbehorende systeemspecificatie, vraagspecificatie en het aanbestedingsdossier.

03

Van uitwerking tot en met instandhouding

Uitwerking en realisatie

Het in detail uitwerken en realiseren van bijvoorbeeld aanpassingen in een energienet, het vervangen van een ventilatiesysteem in een tunnel of de automatisering van sluizen is het werk van de aannemer. Wij houden hier eventueel toezicht op of vervullen de rol van directievoerder.

04

Testen

Vanuit perspectief van de opdrachtgever wonen we het testen van aangepaste of nieuwe systemen bij. We stellen objectief vast of het resultaat van een project aan de eisen en afspraken voldoet en we toetsen of de oplossing voldoet aan het beoogde gebruik.

05

Implementatie en overdracht

Een nieuw of geüpdatet systeem betekent veel aangepaste of nieuwe documentatie en processen. Wij helpen om die in te passen in de organisatie van de opdrachtgever, ook leiden wij mensen op die met het systeem gaan werken.

06

Instandhouding

Een nieuw of gerenoveerd systeem vraagt om aanpassingen in de configuratie, een aangepaste of nieuwe onderhoudsstrategie, en bijstellingen in het assetmanagementproces. Wij helpen je om deze veranderingen binnen de organisatie te implementeren.

07

Schakel Maasstad Ingenieurs in voor volledige trajecten of een fase daarvan.

Volgens dit model begeleiden we complete trajecten voor onderhoud, vernieuwing of automatisering. Zowel bij opdrachten in energievoorziening & netbeheer als infra-installaties & -automatisering. Maar we kunnen ook in elke genoemde fase instappen. Waarmee kunnen we jou van dienst zijn?