Skip to main content

Onze aanpak van projecten in energievoorziening, netbeheer en infra-installaties

Bij elk project in energievoorziening, netbeheer en de vernieuwing of automatisering van infra-installaties werken we bij Maasstad Ingenieurs op basis van het VO-model, een combinatie van het V-model voor systems engineering en het O-model voor de assetmanagementprincipes. Of we nu alleen aanhaken in de ontwerpfase, betrokken zijn in de testfase of een compleet onderhouds-, vernieuwings- of automatiseringstraject begeleiden. Met het model werken we vanaf de voorbereiding op hoogover-niveau toe naar gedetailleerde uitwerking. Hoe het model werkt? Dat leggen we hieronder uit.

Van initiatie tot ontwerp.

Initiatie

Wat wil je als opdrachtgever met het project bereiken en waarom? Dat onderzoeken we bij het opstellen van de startnotitie of het plan van aanpak. Ook brengen we alle stakeholders en hun belang in beeld. En we zorgen dat we beschikken over alle documentatie, zoals tekeningen over de oude en huidige situatie. Vervolgens maken we een grove raming van de kosten.

01

Specificatie

We delen het project op in kleine werkpakketten, analyseren de doelstellingen en diepen tot in detail uit welke eisen stakeholders hebben en waarom. In overeenstemming met jou als klant/opdrachtgever stellen we de specifieke klanteisen op. En we bedenken hoe we kunnen aantonen dat het opgeleverde aan de afgesproken eisen voldoet (validatiestrategie).

02

Ontwerp

Met jouw klanteisen als uitgangspunt en verdere analyses stellen we de systeemeisen en het systeemontwerp op. Gaat het om bijvoorbeeld een energienetwerken, dan maken we onder meer netwerkanalyses en berekenen we onder meer kortsluitingen, beveiligingen en spanningsvariaties op laagspanningsniveau. Vervolgens maken we het ontwerp inclusief een aantal varianten en de bijbehorende systeemspecificatie. En de vraagspecificatie of het aanbestedingsdossier.

Heb je vragen over de eerste fases van onze aanpak?

03

Van uitwerking tot en met instandhouding.

Uitwerking en realisatie

Het in detail uitwerken en realiseren van bijvoorbeeld aanpassingen in een energienet, het vervangen van een ventilatiesysteem in een tunnel of de automatisering van sluizen is uiteraard het werk van de aannemer. Wij houden hier eventueel toezicht op of pakken de rol van directievoerder.

04

Testen

Vanuit jouw perspectief wonen we het testen van aangepaste of nieuwe systemen bij. We stellen objectief vast of het resultaat van een project aan de eisen en afspraken voldoet en we toetsen of de oplossing voldoet aan het beoogde gebruik.

05

Implementatie en overdracht

Een nieuw of geüpdatet systeem betekent veel aangepaste of nieuwe documentatie en processen. Wij helpen je om die in te passen in je organisatie. En we leiden de mensen op die met het systeem gaan werken.

06

 Instandhouding

Een nieuw of gerenoveerd systeem vraagt ook om aanpassingen in de configuratie, een aangepaste of nieuwe onderhoudsstrategie, en bijstellingen in het assetmanagementproces. Wij helpen je om deze veranderingen binnen je organisatie te implementeren. En we leiden jouw mensen op zodat je snel weer zelf in control bent.

07

Schakel Maasstad Ingenieurs in voor volledige trajecten of een fase daarvan.

Volgens dit model begeleiden we complete trajecten voor onderhoud, vernieuwing of automatisering. Zowel bij opdrachten in energievoorziening & netbeheer als infra-installaties & -automatisering. Maar we kunnen ook in elke genoemde fase instappen. Waarmee kunnen we jou van dienst zijn?